Przed decyzjami

W maju ważne, obywatelskie wybory. Prezydenckie. Raczej w dwóch turach. Trudno o decyzje, bo możliwości wyboru są, jakie są. Nie rzucają na kolana, ale wypowiadane opinie kandydatów czasem budzą grozę. Niekiedy zadziwiają. Brakuje spójnej, konsekwentnej koncepcji władzy i koniecznych reform. W tle rzeczywistość. Różna. Zależna od „punktu obserwacji”, czyli odległości od odczuwanych korzyści z aktualnej władzy.  Codzienność. Względny spokój. Jakoś się toczy. Trochę niemrawo, ale do przodu. Dobrze jest, jak jest. Da się wytrzymać. Aby nie było znacznie gorzej. Niepokoje. Obawy, zwątpienia, strach – to atrybuty życia ludzkiego. Cyklicznie nasilają się. Z przyczyn naturalnych i zamierzonych. Z aktywności ludzkiej, zawiłości interesów, niespodziewanych wydarzeń. Także jako efekt sterowania, manipulacji świadomością ludzi. Pierwsza sytuacja – nakazuje aktywne przystosowanie bądź przeciwdziałanie. Druga sytuacja –to efekt oddziaływania podmiotów /instytucji/ zawłaszczających sobie prawo wpływania na losy innych. Establishment. Jego interesy. Powodzenie. Ciągłość sytuacji. Trwałość sukcesów. Dbałość o spokojny sen. Społeczeństwo. Obiekt oddziaływania. Coś trzeba mu dać. Niech trochę skapnie. Niezbędny koszt spokoju. Rozsiewanie złudzeń.  Niech się ludzie cieszą. Najskuteczniejsze są igrzyska. Sprawy zagraniczne. Przyjaciele i wrogowie. Niekiedy zamieniają miejsca. Świat dyplomacji. Jawnej i ukrytej. Nagłaśnianej i poufnej. Stany skonfliktowania. Nieufność i negacja. Nieprzyjazne gesty, oskarżenia, prowokacje. Z neutralnych bądź dystansujących się trzeba zrobić wrogów. Zadanie propagandy i medialnego mainstreamu. Nieprzejrzyste strategie, zakulisowe taktyki. Manipulowane państwo. Sterowane społeczeństwo. Ważny końcowy efekt, ale także doraźne działania. Nikt nie chce przegrać, ale manipulowanych nie pyta się o zdanie. Dyrektywy, wskazówki, ustalenia, polecenia. Wykonać zadania. Sprawy krajowe. Ład wewnętrzny czy stałe, wyniszczające konflikty. Naturalne i podrzucane. Rzeczywiste, miejscowe – lub generowane, zewnętrzne. Czasem poplątane, bezpośrednio nie jawne. Porządek i pomyślność kraju – na drugim planie. Fascynacja trwałością zajmowanych pozycji. Zamazywanie niekorzystnych sytuacji. Decydenci. Utrzymanie i utrwalenie władzy. Niedopuszczenie do kreacji nowych elit. Zabetonowanie struktury. Bezpieczeństwo posiadania i kontynuacji przywilejów. Decyzyjna dezercja. Wola politycznego przetrwania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*