Marine Le Pen

Przywódczyni Frontu Narodowego we Francji. Zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego /2014/. Kandydatka na Prezydenta Francji w 2017 r. Warto znać głoszone przez nią idee. Diagnoza: Francja to chore państwo Europy. Dotychczasowa polityka UE nie zdała egzaminu. Konieczne są zmiany. Dlatego zamierza wynegocjować od UE przywrócenia Francji czterech obszarów jej suwerenności.

  1. Likwidacja Schengen. Przywrócenie suwerenności terytorialnej. Zamknięte granice. Powód? Odzyskanie kontroli nad polityką imigracyjną. Wielokulturowość i niekontrolowany napływ imigrantów to zagrożenie dla interesów Francji i jej obywateli. Nie ma żadnych możliwości przyjmowania nowych fal imigrantów. Społeczeństwa wielokulturowe są społeczeństwami wielokonfliktowymi. Konieczna jest homogeniczność kulturowa. „W kraju musi być kultura dominująca, w którą wtopią się ci, którzy przyjeżdżają. A ten, kto tego nie chce, może wyjechać”.
  2. Powrót do waluty narodowej. Euro pełniłoby wcześniejszą rolę ECU, czyli byłoby raczej walutą rozliczeniową. Albo model dwuwalutowy – pieniądz narodowy i Euro. Waluta Euro nie jest dostosowana do gospodarki francuskiej. „Niemcy są jedynym beneficjentem Euro w jego obecnym kształcie”. Gospodarki niemiecka i francuska są radykalnie odmienne.
  3. Gospodarczy patriotyzm. Ochrona sektorów gospodarczych o strategicznym znaczeniu przed nieuczciwą, międzynarodową konkurencją. Zapewnienie przewagi francuskim przedsiębiorstwom w dostępie do rynku zamówień publicznych. Zastosowanie cła lub kwot importowych, czyli odejście od fundamentalnej zasady funkcjonowania UE.
  4. Pierwszeństwo ustawodawstwa krajowego przed unijnym. Zgodnie z Konstytucją, że jedynie wola ludu daje legitymizację działań władz. Żadni „technokraci”, którzy nie zostali wybrani, nie mogą narzucać unijnych regulacji.

Co w zamian? Europa narodów i współpracy, przeciwstawna współczesnej Europie „przymusu, szantażu, groźby”. Interpretuje powstanie Unii Europejskiej jako projekt ograniczania wpływów ówczesnego ZSRR. Zgodnie z polityką USA. Nowe kraje dopuszczone do UE – to dostarczyciele taniej siły roboczej. „Globalizacja to ideologia podporządkowania wszystkiego handlowi, która miażdży inne wartości i przez to jest totalitaryzmem”. Marine Le Pen jest  krytykowana w głównym nurcie polityki UE. Realizacja jej programu to niewątpliwie koniec wspólnoty w jej obecnym kształcie. Teoretycznie można określić wizję Eurolandu bez Francji. Trudniej – Unię Europejską bez Francji. Chyba, że zostaną zrealizowane idee Marine Le Pen – nowego ładu „Europy narodów”.

P.S. Inspiracja: Wywiad Jędrzeja Bieleckiego z Marine Le Pen. Rzeczpospolita nr 94/2015 z 23 kwietnia 2015 r.

One comment on “Marine Le Pen
  1. Karlos says:

    Ciekawy artykuł i warto przyglądać się sytuacji na terytorium Francji. Ciekawe jaki pomysł ma Francja na walkę z powiększającą się liczbą muzułmanów. Czy nasza cywilizacja jest skazana na porażkę, czy jest jeszcze szansa się obronić? Takie pytania sobie zadaje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*