Budżet 2021

Przed kilku dniami zaktualizowano budżet na 2020 rok. Rekordowo wysoki poziom deficytu – 109,3 mld zł. Przypuszcza się, że deficyt całego sektora finansów publicznych wyniesie 270 mld zł, czyli 12% PKB. Gigantyczne pieniądze. Tłumaczenie – COVID. Czy sytuacja w 2021 roku znormalnieje? Jeśli nie będzie znaczącej kontynuacji pandemii, to przewidywany deficyt sięgnie 82,3 mld zł. Drugi po 2020 roku wynik w historii. W sumie – prawdziwy dramat finansowy. W 2021 roku zadłużenie sięgnie 1,5 biliona zł, czyli osiągnie poziom 64,7% PKB. Dużo za dużo. Szczególnie, gdy zakłada się 4% wzrost gospodarczy. Poziomy konstytucyjne zadłużenia byłyby przekroczone /60% PKB/, gdyby nie ukrywanie rzeczywistości poprzez aktywność BGK – 100 miliardów w funduszu COVID-19 czy PFR – 100 miliardów z tarczy finansowej. O ile rekordowy deficyt 2020 roku jeszcze jakoś dałoby się tłumaczyć, to przymiarka do 2021 roku uzmysławia negatywne skutki polityki gospodarczej opartej na wzroście konsumpcji, transferach socjalnych i podwyższaniu wynagrodzenia /szczególnie płacy minimalnej, która ma osiągnąć 2800 zł/. Gigantyczna masa złotówek pojawiających się na rynku bez odpowiedniego wzrostu wydajności pracy to droga do utraty wartości pieniądza i kreowanie ogromnych kłopotów. Wśród danych szczegółowych warto podkreślić przewidywany na 2021 rok wskaźnik waloryzacji rent i emerytur – 103,84%. Poziom proponowanej minimalnej płacy – 2800 zł i wysokość waloryzowanych świadczeń seniorów ukazują jedną z licznych kontrowersji, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Jeśli przypomnieć niedawną, ogromną próbę podwyżek dla elity władzy politycznej i wykonawczej, to wnioski nasuwają się same. Tak czy inaczej Polskę czeka procedura nadmiernego zadłużenia. 6% deficytu PKB w 2021 roku to nie 3%, które dopuszcza UE. Jeszcze gorzej, że nie widać przełomu w myśleniu o gospodarce. Już teraz wiadomo, że 500 plus nie spowodowało zakładanej bomby demograficznej. Wszelkie pozostałe transfery wywołały głównie efekt inflacyjny. Nie ma żadnego przełomu w służbie zdrowia i edukacji. Brakuje efektywnych inwestycji w przełomowe technologie. Tracimy czas.

P.S. Patrz poprzednie wpisy z sierpnia 2020: Aktualizacja budżetu, Spadek PKB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*