Aktualizacja budżetu

Miał być budżet zrównoważony. Pierwszy raz od 1989 roku. Koronawirus ewidentnie przeszkodził. Będzie największy w historii deficyt budżetu państwa – 109,3 mld zł. Nie jest natomiast znana skala wzrostu deficytu finansów publicznych, czyli całkowitego zadłużenia państwa i sektora samorządowego. Prognozowana inflacja – 3,3%, stopa bezrobocia – 8% przy spadku PKB o 4,6%. W tej sytuacji najważniejsze, masa pożyczonego pieniądza została racjonalnie spożytkowana. Jeśli się w sposób mało racjonalny “rozejdzie”, stracimy wszyscy. Pozostanie jedynie powiększony dług. Najwięcej stracą jak zwykle najsłabsi. Wzrost kosztów utrzymania zniweluje wartość tzw. transferów finansowych czy też znikomych podwyżek dla emerytów. Dodatkowe ekstra pieniądze to nawis inflacyjny. Rozrzucane pieniądze nigdy nie przyczyniają się do wzrostu dobrobytu. Bez odpowiednio wysokiej wydajności pracy i sensownych inwestycji gospodarka nie zwiększy swojego potencjału. Oczywiście zaistniała konieczność aktualizacji budżetu. Trzeba jednak pilnować, by drukowanie pieniędzy bez pokrycia nie stało się nagminnie stosowanym narzędziem polityki gospodarczej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*