Okrągły stół

30 lat. Ważna, historyczna rocznica. 6 lutego rozpoczęły się obrady tzw. okrągłego stołu. Efekt – pokojowa zmiana ustroju. Rozpoczęta została transformacja, przywrócono kapitalizm. Socjalizm upadł. Najważniejsze, że to historyczne wydarzenie zrealizowano drogą pokojową. Uniknięto zbytecznych ofiar i przelewu krwi. Dotychczasowa władza nie widziała szansy na dalsze rządzenie w sytuacji pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Trzeba było przekroczyć ideologiczny rubikon i powrócić do standardów cywilizacji Zachodu, do tradycji i normalności. Przemianom sprzyjała sytuacja międzynarodowa, a szczególnie przemiany u wschodniego sąsiada, czyli ZSRR. Do władzy doszedł Gorbaczow z hasłami pierestrojki i jawności. W Moskwie zdawano sobie sprawę, że dalszy wyścig zbrojeń staje się bardzo trudny z uwagi na niewydolność ekonomiczną ZSRR. Jedyna droga to dążenie do odprężenia i budowy porozumień z Zachodem. Pojawiła się szansa, którą Polska wykorzystała. W naszej historii niezwykle rzadko realizowano tak wielkie przedsięwzięcia drogą pokojową. Dlatego dziwią pojawiające się ostre krytyki ówczesnego porozumienia i ciągłe jego rozdrapywanie. Szkoda czasu i energii. Trzeba żyć przyszłością. Dla wstępujących pokoleń to tylko historia. Warto, by utrwaliło się przekonanie, że Polacy są w stanie ze sobą rozmawiać i dochodzić do porozumienia. Że nie jesteśmy skazani na wieczne, “plemienne” podziały. Jest mnóstwo rzeczywistych, trudnych problemów. Konieczna jest koncentracja uwagi na ich rozwiązywaniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*