Nie oddychać

Kolejne, niechlubne rekordy zanieczyszczenia powietrza. Oficjalna skarga /petycja/ organizacji pozarządowych na stan powietrza w Polsce. Jak trwoga, to do UE. Ostatnia deska ratunku, chociaż raczej z góry wiadomo, że sama ta inicjatywa w naszym kraju nic nie zmieni. Analogicznie, jak zalecenia lekarzy /z wyłączeniem aktualnego ministra zdrowia/, by unikać przebywania na „powietrzu”, na „dworze”, na „polu”. Mizerne reakcje rządu, coraz liczniejsze, ale niewystarczające działania samorządów. Kiepska świadomość obywateli, brak determinacji w sprawie usunięcia przyczyn wieloletnich i aktualnych zaniedbań. Pilna potrzeba planu strategicznego i szybkich, zdecydowanych działań na rzecz poprawy sytuacji. Inaczej wszyscy razem się podusimy, a niewydolny system tzw. ochrony zdrowia jeszcze szybciej całkowicie skoroduje. Wszelkie aktywności na rzecz wspierania wzrostu demograficznego nie będą miały większego znaczenia, skoro wzrasta zachorowalność, nadumieralność i powiększają się wszelkie koszty społeczne związane z tolerancją spontanicznego, obywatelskiego samozatrucia.

Każda władza lubi rządzić. Może by uchwalić ustawę maseczkowo-smogową. Jej intencją powinien być nakaz chodzenia w maseczkach przeciw smogowych np. od listopada do kwietnia. Albo przez cały rok. Zależnie od okoliczności. Z zastrzeżeniem, że produkcją zajmie się rodzimy biznes. Chiński import wykluczony. Zwiększy się PKB i zmniejszy bezrobocie. Zagwarantowany wysokomarżowy rozwój gospodarczy. Właściwy Wicepremier w maseczce będzie pokazywał kolejne slajdy. Dla biorców 500 plus – maseczki za darmo. Także dla seniorów, jako dodatek dla tych, którzy objęci są programem „darmowe leki” – 75 plus. Mogą w maseczkach pracować policjanci w Krakowie, powinni być chronieni wszyscy obywatele w całej Polsce. W ustawie powinno się także ustalić częstotliwość wymiany filtrów, tak by mogły skutecznie przeciwdziałać wdychanym truciznom. Trzeba iść z duchem czasu, Polsce potrzebna jest inicjatywność, nowoczesność, kreatywność. Niech ustawa maseczkowo-smogowa będzie kolejnym krokiem dobrej zmiany w gospodarce, w sferze zdrowia i obywatelskiej świadomości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*