Rok rządzenia

Bilans pierwszego roku. Plusy i minusy. Co zrobiono? Przede wszystkim sprawnie realizowano wydatki budżetowe. Program 500 plus, podwyżka minimalnych emerytur, darmowe leki dla obywateli 75 plus, podwyżka stawek godzinowych, minimalna płaca. Zapowiedzi kolejnych kosztów budżetowych /wiek emerytalny/. Czy można było inaczej? Alternatywny plan stymulujący i porządkujący, zdaniem wielu efektywniejszy, zakładał uruchomienie mechanizmu zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Z uwzględnieniem aspektu demograficznego, czyli liczby dzieci w rodzinie. Podstawowy plus to zachęta do efektywniejszej pracy, podstawa sukcesu ekonomicznego każdego kraju. Stopniowe podwyższanie kwoty wolnej stanowiłoby zabezpieczenie przed trudniejszymi czasami. Jeżeli droga okazuje się kręta i niebezpieczna, należy zwalniać. Nie wszędzie mamy autostrady, ale nawet na nich potrzebny jest umiar i rozsądek. Pędzenie z maksymalną szybkością musi skończyć się katastrofą.

W warstwie gospodarczej brakuje spójności. Zakładana polityka uprzemysłowienia i unowocześnienia wymaga dostępu do taniej energii. Strategia przyśpieszonego, efektywnego rozwoju z najdroższym prądem w Europie jest trudna do zrealizowania. Pierwszy rok rządzenia to głównie działania wydatkowe. Szkoda, że równolegle z równą determinacją nie podjęto działań na rzecz wzrostu inwestycji. Spowolnienie w tym zakresie oraz kurczący się z kwartału na kwartał produkt krajowy brutto nie rokują najlepiej. Utrzymanie wysokiego tempa generowania wydatków przy obniżonym tempie wzrostu kreuje dalszy wzrost zadłużenia. Wzrost konsumpcji / 500 plus/ daje jedynie przejściowy impuls. Nie da się zjeść ciasteczka i nadal go mieć. Albo konsumujemy, albo inwestujemy. Ustawiczne zadłużanie się nie prowadzi do niczego dobrego. Podobnie, jak zaniechanie działań na rzecz podwyższenia kwoty wolnej. Młodzi, zdolni, kreatywni doskonale rozpoznają tendencje gospodarcze i swoje osobiste szanse. Polska bez kreatywnej młodzieży nic nie zrobi. Oni muszą mieć przekonanie, że zrealizują swoje plany i marzenia. Tutaj, w kraju nad Wisłą. Inaczej pozostaje im migracja.

P.S. Patrz poprzednie wpisy: Kumulowanie niepewności, Sprzeczności strategii, Podatkowe dylematy, Jednolita danina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*