Obietnice opozycji

Najsilniejsza opozycja: najważniejsza demografia. 500zł na każde dziecko dla rodzin niezamożnych. 500zł na drugie i dalsze dzieci w pozostałych rodzinach. Już bez rozróżniania. To jakby najważniejsze zobowiązanie. Brak konkretyzacji, od kiedy będzie obowiązującym prawem. 12zł – minimalna stawka dla umów śmieciowych. CIT dla małych firm /obrót do 1,2 mln euro/ – 15%. Pomyślane jako narzędzie wychodzenia podatników z szarej strefy. Zapłać i nie ryzykuj. Dla państwa: lepiej mniej, ale od zdecydowanie większej liczby podatników. Kolejna obietnica: darmowe leki dla seniorów po 75 roku życia. Źródło finansowania: dodatkowe podatki od banków i hipermarketów. Nie jest jasne, co się rozumie pod pojęciem hipermarket. Nie określa się skali pozyskanych wpływów finansowych. Zapewne można liczyć łącznie na kilka miliardów złotych rocznie. Przy założeniu, że tzw. ustawa frankowa ostatecznie nie zostanie zrealizowana. Wcześniej awizowano konieczność uszczelnienia systemu podatkowego /roczne straty – ok. 50mld zł/ i pozyskania należnych przychodów budżetowych. To potencjalnie pokaźny zastrzyk środków finansowych. Ale bezpieczniej jest najpierw je odzyskać, a następnie dzielić. Odwrotny porządek działań w przypadku braku skuteczności fiskalnej może doprowadzić do bardzo negatywnych skutków.

Lewicowa opozycja, tzw. Zjednoczona Lewica: płaca minimalna 2500zł, likwidacja umów śmieciowych, minimalna płaca godzinowa – 15zł, zniesienie PIT dla najmniej zarabiających /21tys.zł rocznie/, darmowe leki dla najuboższych seniorów, 7% PKB na finansowanie opieki zdrowotnej, obniżenie VAT do 21%, obniżenie wieku emerytalnego i podwyżka emerytur o 200zł, opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach i przedszkolach. Źródła finansowania: podatek od transakcji finansowych, wprowadzenie 40% progu PIT dla najbogatszych, opodatkowanie księży, likwidacja funduszu kościelnego. Opinia: bardzo wątłe źródła finansowania przy szerokim geście populistycznego rozdawnictwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*