Monthly Archives: July 2014

Estetyka staroci

Z czasem obrastamy w piórka. Przybywa rzeczy. Także ubywa, ale jakby wolniej. Coś zostawiamy. Na później. Z rozmaitych powodów. Często z przyczyn czysto praktycznych – „przyda się”. Wprawdzie teraz zbyteczne, ale później… Zazwyczaj tego „później” nie ma. Nie przydaje się,

Posted in Uncategorized

Francuska żarówka

Pracowała, choć nieregularnie, przez 15 lat. Zwykła była. Wyprodukowana jeszcze we Francji. Ten napis był urzekający. Jeszcze 15 lat temu polski użytkownik mógł bez problemu kupić europejską żarówkę. Trwałą. Dobrze świeciła. Teraz akcesoria oświetleniowe i wszelkie inne najrozmaitsze produkty głównie

Posted in Uncategorized

Standardy polityków

Jakość elit politycznych to ważna przesłanka sukcesu bądź porażki cywilizacyjnej. Kraj rozwija się bądź traci swoje szanse. Właściwy proces selekcji reprezentantów społeczeństwa przez system polityczny to jeden z warunków powodzenia wszystkich obywateli. Istotne są kryteria wejścia w struktury władzy, formy

Posted in Uncategorized

Populizm

Populizm – zestaw idei i sposobów ich realizacji w celu zdobycia lub utrzymania władzy. Charakteryzuje się próbą zdobycia akceptacji ludu przy pomocy odpowiednio spreparowanych haseł oraz próbą realizacji odpowiadającej im polityki. Najważniejszy pomysł – docieranie z obietnicami do najszerszych zbiorowości

Posted in Uncategorized

Marketing polityczny

Definicyjnie: badanie rynku politycznego. Praktycznie: zespół czynności, pomysłów i zabiegów mających przysporzyć zainteresowanym korzyści politycznych. Celem jest pozytywne, atrakcyjne zaistnienie w przestrzeni publicznej zorientowane na wykreowanie, umocnienie lub zmianę wizerunku politycznego. Marketing polityczny można sprowadzić do czterech głównych sytuacji: wejścia

Posted in Uncategorized