Bogactwo krajów

    Ważnym miernikiem bogacenia się krajów jest Produkt Narodowy Brutto wg parytetu siły nabywczej na jednego mieszkańca. Jest to narzędzie bardziej miarodajne niż PKB nominalne na jednego mieszkańca. Uwzględnia rzeczywistą siłę nabywczą ludności. Porównuje się dany koszyk dóbr i usług w różnych krajach. Dzięki temu można prześledzić zmiany pomiędzy rokiem 2004 a 2012 /za 2013 brakuje jeszcze danych/. Tym samym można odnieść rzeczywistą skalę zmian w Polsce /w USD na mieszkańca/ na tle świata jako całości oraz wybranych krajów. W przypadku świata w 2004 PKB na jednego mieszkańca wyniósł 6419, a w 2012 – 10015. W przypadku Polski relacja ta wyniosła 13009 do 21903. Tym samym można zasadnie twierdzić, że w Polsce PKB ważony parytetem siły nabywczej ludności na jednego mieszkańca rósł w badanym okresie szybciej, aniżeli średnio na świecie /68% w Polsce wobec 56% Świat/. Jaki jest poziom PKB w USD na jednego mieszkańca w innych krajach? Skoncentrujmy się na 2012 roku. Belgia – 38884, Bułgaria – 15933, Czechy -26426, Dania – 41388, Estonia – 23024, Francja – 35845, Grecja – 24667, Hiszpania – 32129, Holandia – 42938, Irlandia – 42662, Litwa – 23487, Luksemburg – 88316, Niemcy – 40399, Norwegia – 62767, Portugalia – 25 305, Rumunia – 16518, Słowacja – 24896, Szwajcaria – 52063, Szwecja – 42217, Węgry – 21570, Wlk Brytania – 35819, Włochy – 32512. Natomiast  w wybranych krajach poza UE w 2012 roku wskaźnik ten wyniósł: Białoruś – 15579, Brazylia – 11909, Chiny – 9233 /w 2004 – 3599/, Egipt – 6723, Indie – 3876, Japonia – 35204, Kanada – 42693, Nigeria – 2661, Rosja – 23549, USA – 49965, Turcja – 17651, Ukraina – 7418.

    Innym miernikiem zamożności jest miesięczna płaca minimalna. Dostępne są dane dla krajów UE w I połowie 2014 roku wyrażone w EURO. W przypadku Polski jest to 387. Niższą minimalną płacę mają m.in.: Estonia – 355, Słowacja – 352, Węgry – 344, Czechy – 328, Litwa – 290, Bułgaria – 174. Wyższa minimalna płaca niż w Polsce obowiązuje w Chorwacji – 405, Portugalii – 566, Hiszpanii – 753, Wlk Brytanii – 1217, Francji – 1445, Irlandii – 1462, Holandii – 1486, Belgii – 1502, Luksemburgu – 1921. Od 1 stycznia 2015 Niemcy wprowadzają minimalną stawkę 8,5 EURO za godzinę, czyli ok. 35 złotych.

   Dwa różne wskaźniki, ale jeśli kraj jest bogaty, to w dużej mierze pokrywają się. Polska ma jeszcze bardzo dużo do nadrobienia. Jak by nie patrzył, do autentycznej „zielonej wyspy” sporo brakuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*