Mikrotopia

       Zjawisko związane z poszukiwaniem nowego stylu życia. Związane głównie z ideą przeniesienia się do mniejszych pomieszczeń mieszkalnych. Zazwyczaj  szokująco odmiennych od powszechnie przyjętych standardów w zakresie budownictwa. Minimalny metraż, nadzwyczaj skromny standard wyposażenia. Ludzie aktywni większość czasu spędzają poza domem, który pełni głównie funkcję sypialni. Niepotrzebne metry kwadratowe przekładają się na zbędne zużycie najrozmaitszych zasobów naturalnych.

       Mikrotopia zaistniała także jako sprzeciw wobec konsumpcyjnego modelu życia. Jej najważniejsze idee to: minimalizuj zakupy; ograniczaj potrzeby; myśl racjonalnie; nie nabywaj rzeczy zbytecznych; zmniejsz zakupy; twórz nowe wzory zachowań; nie zużywaj dla zużywania; bądź ekologiczny i zielony; dbaj o nieodnawialne zasoby planety; ucz się minimalizmu i funkcjonalności; bądź inny, niż otoczenie; próbuj żyć inaczej; nic nie musisz; wiele możesz; im więcej kupujesz, tym więcej wytwarzasz śmieci.

      Mikrotopia to minimalizowanie i zagospodarowywanie odpadów. Oszczędzanie środowiska. Walka ze zjawiskami niszczenia przyrody. Troska o zrównoważony rozwój z uwzględnieniem paradygmatu oszczędnej  w miejsce nadmiernej konsumpcji. To także świadomość odrzucenia reklamy jako środka wpływającego na bezrozumne i bezsensowne spożycie.

       Występując przeciw tradycyjnym symbolom dostatku przyczyniamy się do nowego spojrzenia na dotychczasowe jego wyznaczniki. PKB nie musi stanowić najważniejszej miary rozwoju świata. Ograniczając spożycie i preferując jego odmienne od standardowych formy przyczyniamy się do rejsu w świat oszczędnej, ekologicznej rzeczywistości. Dogmat wzrostu PKB nie musi być jedyną miarą oceny jakości życia jednostki i społeczeństwa. Pomniejszenie roli konsumpcji poprzez zmianę modelu zaspokajania potrzeb to niższy poziom inwestycji i odmienne spojrzenie na sens życia i jego najważniejsze determinanty.  

      Niezależnie od stopnia utopijności przedstawionych idei w warunkach współczesnego, mega – konsumpcyjnego świata, ograniczanie nadmiernego spożywania i zużywania wydaje się sensowne. Proekologiczne modyfikowanie osobistych postaw i preferencji nikomu nie zaszkodzi, a wszystkim pomoże. Przynajmniej warto pamiętać, że taka opcja istnieje i w sprzyjających warunkach próbować w jakimś skromnym zakresie ją realizować.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*