Zenergetyzowani

     Potrzeba coraz więcej energii. Węgiel, gaz, ropa, łupki, piaski roponośne, atom, gigantyczne elektrownie wodne. Jest z czego wytwarzać. Znane technologie. Podzielone wpływy i korzyści z istniejącego status quo. Rozdzielone tereny łupów. Czasem walka o tereny roponośne. Niekiedy pod hasłami niesienia demokracji bądź walki z terrorem – nowych wersji „bratniej pomocy”. Efekty ekologiczne to – emisja dwutlenku węgla, metanu, składowiska odpadów z elektrowni atomowych, zatrute wody, zdewastowane środowisko. W 2025r najprawdopodobniej zniknie stała pokrywa lodowa w Arktyce. Nikt dokładnie nie wie, na ile podniesie się poziom oceanów. Na ile pogorszy się stan zdrowotny społeczeństw żyjących w warunkach dewastacji środowiska. Jakie będą reperkusje zanieczyszczonych wód gruntowych. Jak rozległym stanie się zjawisko wykluczenia społecznego z powodu nadmiernie wysokiej ceny energii. Zwycięzcami są gigantyczne korporacje oraz przedsiębiorstwa instalujące nowe moce wytwórcze w tradycyjnym sektorze energetycznym. Jak długo planeta wytrzyma ponad stuletnią, rabunkową eksploatację i dewastację. Dlaczego politycy i korporacje mają zbieżną opinię w kwestii kontynuowania dotychczasowej, barbarzyńskiej polityki energetycznej. Dlaczego nie upowszechnia się lokalnych, zdecentralizowanych, niewielkich projektów odnawialnych źródeł energii. Liczne, pozytywne przykłady takich instalacji świadczą, że jest możliwa zmiana dotycząca strategii pozyskiwania źródeł energetycznych.

      Mając na uwadze troskę o stan świadomości w zakresie polityki energetycznej film „Zenergetyzowani” powinien być obowiązkowo obejrzany przez rodzimą klasę polityczną. Nie jest wstydem edukacja. Wstydem jest niski poziom świadomości energetycznej, brak przemyślanej strategii i jej realizacji. W razie czego można zorganizować odpowiedzialnym osobom edukacyjną wycieczkę do Burkina Faso, żeby zapoznali się z doświadczeniami miejscowych w kwestii budowy mini elektrowni słonecznych na potrzeby lokalne. Może skończyłyby się żenujące dyskusje o wyższości węgla nad łupkami, atomu nad gazem, rury z prawej nad rurą z lewej strony a może i odwrotnie.  

Zenergetyzowani. Planetce + doc film festiwal, W-wa 9-18 maja 2014r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*