Month: November 2016

Kumulowanie niepewności

Nie ma życia bez niepewności. Taka jest natura egzystencji człowieka. Ludzie wytworzyli państwo. Jego funkcjonowaniu także towarzyszy niepewność. To naturalne. Jednak okresowa kumulacja niepewności może zagrozić fundamentom państwa. Jeżeli chce się coś zrobić /strategie, plany, projekty/ ale jest zbyt wiele

Cztery tysiące

Płacimy za narodzenie każdego dziecka, u którego w okresie prenatalnym lub przy porodzie stwierdzono ciężką, zagrażającą życiu niepełnosprawność. Kasa za narodzenie dziecka, nad którym do końca jego życia musi być sprawowana opieka. Przez rodziców, z uwagi na niewydolność istniejącego systemu

Amerykańskie wybory

Pozostał tydzień. Poważne rozmowy, dyskusje, spory. Kto jest lepszym kandydatem na urząd. Komu zaufać. Politycy, autorytety, celebryci, media, pieniądze. Pełne zaangażowanie. Wiece, spotkania, reklamy, badania. Wielki spektakl. Arena walki. Igrzyska. Super show. Im więcej ognia, kontrastów, sensacji – tym lepiej.

Top