Monthly Archives: March 2016

Próby oszczędności

Pieniądze dla budżetu państwa to troska każdej władzy. Szczególnie wówczas, gdy zamierza realizować kosztowne wydatki. Jeżeli nie odbywa się to poprzez ustawiczną kreację zadłużenia, trzeba zgromadzić odpowiednie środki. Aby sprostać potrzebom, założono 12-15 mld zł odzyskanych z tytułu ograniczenia szarej

Posted in Uncategorized