Month: May 2013

Liberalizm finansjery

Klasyczny liberalizm to jedna jego odsłona. Współcześnie zaistniało zjawisko gwałtownego rozwoju sfery finansowej. Rosnące długi państw – w odpowiedzi emisja obligacji. Gigantyczne straty firm bankowych i ubezpieczeniowych – transfery z banków centralnych. Lawinowo rosnąca ilość pieniądza nie wynikająca bezpośrednio z

Liberalizm klasyczny

Liberalizm klasyczny Człowiek jako jednostka ludzka. Istniejący i działający w społeczeństwie, tolerancyjny, funkcjonujący w relacjach z innymi, ale jednak jako odrębny, samoistny byt. Wolność jako jego immanencja, atrybut egzystencji i istotny parametr szczęścia. Jednostkowy interes, zasada użyteczności, swoisty egoizm osobniczy

Dwie opcje

Wolność, jednostka, rynek – lub – bezpieczeństwo, państwo, regulacja. Czy dopuszczalne jest takie uproszczenie? Z punktu widzenia rozlicznych teorii, koncepcji, doktryn czy chociażby nawiązań, uzupełnień i krytyk intelektualnych – zapewne nie. Zawartość merytoryczna liberalizmu i interwencjonizmu jest niepomiernie bardziej zróżnicowana,

Dług

Współczesna norma funkcjonowania państwa. Władza, rządzenie oparte o niezbilansowanie dochodów i wydatków państwa. Utarty, tradycyjny już i wygodny dla polityków standard. Inaczej nie chcą i chyba nie potrafią funkcjonować. Za fasadą przezwyciężania kryzysu gospodarczego /albo z jakiegoś innego powodu/ dokonują

Państwo

Prawo, władza, rządy. Różne koncepcje, stanowiska, praktyka. Państwo – spoiwo. Zapewnia trwałość i ciągłość społeczeństwa. Trudne do zanegowania w swoich podstawowych funkcjach. Ale: może działać mniej lub bardziej sprawnie. Przestrzegać prawa lub sprzyjać bezprawiu. Przewidywać i wyprzedzać rzeczywistość bądź chybotać

Jednostka ludzka

Jako pracobiorca. Konsument. Uczestnik społeczeństwa obywatelskiego. Wyborca. Członek rodziny. Ale także: bezrobotny. Niepełnosprawny. Wykluczony. Zagrożony. Molestowany. Manipulowany. Tyranizowany. Ubezwłasnowolniony. Bez szans. Kiedyś powiadano: wyalienowany, czyli wyobcowany, wydarty z tego, co w człowieku najcenniejsze. Rozpoznawano i analizowano źródła i przyczyny wyobcowania,

Globalizacja

Na pozór świat w zasięgu ręki. Szybkość przekazu informacji. Transmisja obrazu. Medialne zbliżenia wydarzeń. Postęp technologiczny. Swoboda przepływu kapitału. Migracje ludzi. Masowa konsumpcja. Światowe marki. Celebryci i ich fani. Moda. Marketing. Katastrofy. Kryzysy. Zderzenia cywilizacji. Zróżnicowania wszelkiego rodzaju. Bogactwo. Bieda.

Top