Month: September 2015

Po referendum

Minimalna frekwencja – 7,8% uprawnionych. Przyczyny? Źle sformułowane pytania. Trzeba je koniecznie publicznie przedyskutować, porównać racje, wybrać najlepszy wariant. Nie wolno tworzyć tak ważnych manifestacji woli obywateli w zaciszu jednego gabinetu w ciągu nocy. Intencja referendum była od początku politycznie

Nieracjonalny mężczyzna

Intrygujący, charyzmatyczny profesor filozofii. W oparach myśli Kanta, Kierkegaarda, Heideggera. Pomiędzy imperatywem kategorycznym a egzystencjalizmem. Życie uwikłane w meandry myślenia, sporów moralnych, zaskakujących wydarzeń. Pełne kolorytu indywidualności. Gdzie są granice racjonalności, oryginalności, dewiacji, odpowiedzialności? Pytania fundamentalne oraz czysto egzystencjalne, zakorzenione

Transfery polityczne

Aktualnie wiodąca partia w polskim życiu politycznym przedstawiła listy wyborcze do parlamentu. Niektóre propozycje mocno zadziwiają, trochę śmieszą, a przede wszystkim dają wyborcom mocno do myślenia. Chęć utrzymania się przy władzy „za wszelką cenę” przyćmiła najwyraźniej niektóre umysły. Zaburzyła rozsądek.

Chaos przedwyborczy

Poniekąd stan naturalny. Zawsze są przepychanki. Pomiędzy konkurującymi obozami politycznymi, ale także wewnątrz poszczególnych partii. Zadanie: indywidualnie ulokować się jak najwyżej. Wywalczyć sobie pozycję, dającą największe szanse na uzyskanie mandatu. Obowiązujący system wyborczy doskonale nadaje się do tego rodzaju zagrywek.

Top