Rynek idei

Miejsce, w którym formułowane pomysły, koncepcje, programy stykają się z jej odbiorcami. Ktoś wytwarza idee, ktoś je aprobuje i przyswaja. Rynek idei może być wolny, całkowicie niezależny, lub też w rozmaity sposób regulowany. Wydaje się, że współcześnie można mówić o ich współwystępowaniu. Wolny rynek idei charakteryzuje się niezależnością sadów i opinii, indywidualnością i rozproszeniem. Rynek regulowany to miejsce rywalizacji rozmaitych grup interesów i lobbystów, koterii sprawujących władzę lub starających się ją uzyskać. Tworzone i upowszechniane są „idee przeciętne”, obowiązujące wykładnie – standardy. Orientują, co jest „obowiązujące”, co jest „trendy”, co należy do „głównego nurtu”. Z pozycji władzy, jak i opozycji. Ekspansywnie walczących o uzyskanie silniejszych pozycji gospodarczych /finansowych/ lub zainteresowanych zachowaniem istniejącego stanu rzeczy. Rynek regulowany to walka o dominację określonych idei. To próba marginalizacji wszystkiego, co nie jest „ogólnie przyjęte” z punktu widzenia tych, którzy rozdają najważniejsze karty w grze o władzę lub bogactwo. Ogromną rolę narzędzia przekazu na regulowanym rynku idei odgrywają rozmaite media – komunikatory. Funkcjonujący w ich obrębie „liderzy opinii” stanowią zawodową armię strażników pomysłów, koncepcji i programów „głównego nurtu”. Zróżnicowanie na władzę i opozycję, broniących pozycji czy też je atakujących nie jest najważniejsze. Chodzi o rodzaj cenzury, utrzymanie rynku w karbach, przeciwdziałanie pojawieniu się konstelacji spoza dominującego układu /układów/. Rozgrywający się spektakl na swoich głównych aktorów, cenzorów, interpretatorów. Liderzy opinii komentują i ustawiają odbiór idei. Narzucając swoją wersję, zapobiegają artykulacji wersji „niepożądanych”. Pilnują i mistyfikują. Niekiedy z przekonania, najczęściej zgodnie z zamówieniem. Podstawowe zadanie: opanowanie rynku idei. Przesianie przez sito i wyrzucenie niepasujących na śmietnik. Na szczęście nie zawsze się to udaje. Zdarzają się niespodzianki. Wolny rynek idei, choć niszowy, niekiedy wydostaje się na powierzchnię. Zapoczątkowuje cykl zmian, które doprowadzają do przemieszczeń na rynku regulowanym. Następuje przesilenie, dzięki któremu to, co zakazane, zaniechane, odrzucone wchodzi w główny nurt rynku idei zmieniając rzeczywistość.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*