Klimatyczne porozumienie

USA-Chiny. Dwaj najwięksi truciciele świata odpowiedzialni za produkcję 45% ogółu gazów cieplarnianych. Porozumieli się w kwestii stopniowego wyeliminowania czynników odpowiedzialnych za ekologiczną dewastację planety. Do tej pory jedynie Europa starała się wdrożyć tzw. Porozumienie z Kioto /2000f/ w sprawie obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Najczęściej spotykanym argumentem przeciwko ochronie atmosfery /ocieplania klimatu/ był fakt nieprzestrzegania wspomnianych uzgodnień przez dwie największe gospodarki świata. Był to także koronny, polski argument by tkwić w okopach XIX – wiecznej strategii energetycznej opartej na węglu, dodatkowo kiepskiej jakości i z wyeksploatowanych złóż. Zbliża się kolejny, wielki szczyt klimatyczny w grudniu 2015 roku w Paryżu. Jest czas na właściwe ustalenia i przestawienie się na nowoczesne, odnawialne źródła energii. Dla Polski – najwyższy czas. Przez ten rok trzeba przemyśleć i zrobić wszystko, by nie zostać wyeliminowanym ze światowych tendencji energetycznych. Niezbędne jest pozyskiwanie energii ze źródeł innych, aniżeli paliwa kopalniane. Nie można zostać głuchym na wyzwania współczesności. Nadzieja w tym, że społeczeństwo same, bez wsparcia władzy politycznej, będzie realizować proekologiczne inwestycje energetyczne. W Wielkiej Brytanii zainstalowano ponad pół miliona instalacji do pozyskiwania energii słonecznej. Chiny zobowiązały się przed 2030 rokiem osiągnięcie poziomu 20% zapotrzebowania na energię ze źródeł innych, niż paliwa kopalniane. Wiele wskazuje na to, że węgiel, ropa czy gaz w perspektywie końca bieżącego stulecia staną się anachronicznymi źródłami energii. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej z nadzieją na transfer nowych technologii i stania się innowacyjną gospodarką. Jak dotychczas niewiele z tego wychodzi. Także w dziedzinie strategii energetycznej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*