Warszawski audyt

Trwał rok czasu, objął 175 przypadków reprywatyzacji w latach 1990-2016. Władze w Warszawie dokonały samokontroli. Wynik porażający: 60% „wątpliwych” decyzji reprywatyzacyjnych. Prezydent Warszawy po latach zaprzeczeń przyznała, że w mieście działała urzędnicza grupa przestępcza. Powiązana ze światem zewnętrznym, dokonywała działań wyniszczających miasto i jej mieszkańców. Lepiej późno, niż wcale. Przez całe dziesięciolecie Pani Prezydent nie dostrzegała problemu. Zauważyła go, gdy mleko już dawno się rozlało. Powinna sama sobie zadać pytanie: jak to się działo, że wszyscy wokół widzieli, co się działo, a ona jedna nie miała świadomości istnienia w mieście fabryki przekrętów. Jaki jest sens wyboru na urząd Prezydenta osoby, która nic nie widzi, nic nie słyszy, nad niczym nie panuje i przez ponad 10 lat uważa, że wszystko jest w porządku. Zadziwiające są meandry związane z obejmowaniem bardzo ważnych stanowisk publicznych i ich wieloletnim okupowaniem. Bez względu na skalę zaniedbań, zaniechań, braku nadzoru i innych okoliczności powodujących gigantyczne straty dla miasta i jego mieszkańców. Jak to wytłumaczyć młodym ludziom, którzy postanawiają migrować z Polski z uwagi na nieprzejrzystość sprawowania władzy i niewydolność aparatu sprawiedliwości. Jak ich przekonać, że od tylu lat, na tak wielką skalę, odbywał się spektakl grabieży wspólnego mienia pod sztandarem sprawiedliwości społecznej i zadośćuczynienia?Sytuację może w pewnym stopniu uratować uchwalenie ustawy zgodnej z założeniami przedstawionymi przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Weryfikacyjnej. Jeśli do tego nie dojdzie, pozostanie stan bezprawia i przyzwolenia na działania wyniszczające. Najwyższy czas przerwać „działania przestępcze” niezależnie od statusu osób i instytucji w nie zamieszanych. Tolerancja mafijnej reprywatyzacji trwa stanowczo za długo.

P.S. Patrz wcześniejsze wpisy: Ogólnopolska reprywatyzacja, Spór kompetencyjny, Ustawa reprywatyzacyjna, Mafijna reprywatyzacja, Weryfikacja reprywatyzacji, Komisja Weryfikacyjna.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*