Propozycja uszczelnienia

Być albo nie być polskiego budżetu w 2017r zależy od uszczelnienia systemu podatkowego w granicach 12-15 mld zł. Potrzeba wielu mądrych decyzji i konsekwencji w ich egzekwowaniu. Dlatego warto odnotowywać kolejne propozycje, projekty, decyzje. Pozytywnie ocenić można przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych oraz ustawy o swobodzie gospodarczej. Wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego zostanie obniżona do 15 tys. zł /z 15 tys. euro/. Innymi słowy, płatności między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł bez względu na ich liczbę w ramach jednej transakcji będą musiały być realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Ponadto Ministerstwo Finansów zaproponowało, by płatności gotówkowych o wartości przekraczających 15 tys. zł nie można byłoby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nowelizacja miałaby wejść w życie 1.01. 2017r.
W Unii Europejskiej progi kwotowe do dokonywania płatności gotówkowych wprowadziły m.in.: Bułgaria i Węgry – 5 tys. euro, Francja i Belgia – 3 tys. euro, Hiszpania – 2,5 tys. euro, Portugalia i Grecja – 1 tys. euro.
Wszystkie powyższe ograniczenia mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez utrudnienie rozliczeń finansowych poza rachunkiem płatniczym. W polskim przypadku jest to jaskółka, która nie czyni wiosny. Zdaniem MF powinno to pozytywnie wpłynąć nie tylko na ograniczenie szarej strefy w gospodarce, ale również na pełniejsze realizowanie obowiązków podatkowych przedsiębiorców oraz ograniczenie fikcyjnych transakcji. Dobrze, że taka regulacja zostanie wprowadzona. Potrzebne są jednak następne, pilne decyzje i regulacje, które pozwolą na odzyskanie środków finansowych, które od wielu lat w przedziwny sposób omijają polski budżet. Brak skuteczności w tym aspekcie polityki podatkowej negatywnie odbije się na realizowanych przez władzę licznych przedsięwzięciach mających znormalizować i poprawić stan spraw, które wymagają reform bądź modyfikacji.
Patrz poprzednie wpisy: Projekt oszczędności, Próby oszczędności.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*