Kierunek gospodarka

Można doszukiwać się wielu przyczyn zmiany na stanowisku Premiera w Polsce. Dwa lata przekonały elitę rządzącą, że konieczne jest uporządkowanie spraw gospodarczych. Zrealizowane transfery socjalne są kosztowne. W dużej mierze zostały sfinansowane jednorazowym wpływem z tytułu aukcji częstotliwości LTE oraz zyskiem NBP. Natrafiliśmy także na dobrą koniunkturę gospodarczą w Europie. Nie zawsze tak będzie. Dlatego sprawnie funkcjonująca i efektywna gospodarka to być albo nie być dla aktualnej władzy. Trzeba mieć środki finansowe na pokrycie istniejących zobowiązań socjalnych oraz na inwestycje, bez których nie jest możliwy długookresowy rozwój Polski. Potrzeb mnóstwo, kołdra krótka. Musi być jeden ośrodek decyzyjny odpowiedzialny za gospodarkę i finanse publiczne. Przez ostatnie dwa lata realizowano projekty socjalne, natomiast inwestycje nie ruszyły z miejsca. Wszelkie dostępne nadwyżki zostały skonsumowane. Dotychczasowej taktyki nie da się realizować bez ryzyka destabilizacji finansów państwa. Konieczne są inwestycje nakierowane w przyszłościowe sektory gospodarcze, dyscyplina budżetowa i klarowna strategia w zakresie polityki ekonomicznej. Kontynuacja wspierania nieefektywnych i wrogich środowisku naturalnemu gałęzi wytwórczych nic Polsce nie da. Trzeba wykonać gigantyczną pracę zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Polska musi być wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem dla zagranicznych inwestorów. Analiza otoczenia biznesowego często decyduje o lokalizacji inwestycji. Wszelkie wątpliwości nie muszą być interpretowane na naszą korzyść.

Nowego Premiera czeka wielka praca. Potrzeba mu wiedzy, determinacji i zwykłego szczęścia. Jeżeli większość czynników sukcesu zaskoczy, będziemy mieli dostatniejszą Polskę.

P.S. Patrz poprzedni wpis: Zmiana Premiera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*