Month: November 2013

Szczyt klimatyczny

Spotkanie przygotowawcze w Warszawie – konferencja główna w Paryżu /2015/. Trudne sprawy, długie procedury. Proces negocjacji klimatycznych. Wciągnięty cały świat. Temat ogólny stały – poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery i efekt cieplarniany. Ludzkość nigdy nie żyła w warunkach tak

Mainstream

Główny nurt. Dominująca tendencja. Wzorce, wartości, symbole dla szerokiego ogółu. Przeciwieństwo kontrkultury, subkultury, niszy. Globalna kultura masowa. Globalna rozrywka. Najważniejsze produkty: film, telewizja, muzyka. Tradycyjne upowszechnianie oraz przez Internet. Coraz większe znaczenie geopolityki kultury i mediów na świecie. Nieuchronne zderzenia

Rekonstrukcja rządu

Niezbędny atrybut wykonywania władzy. Konieczna modyfikacja. Z wielu powodów. Czasem całkiem prozaicznych – losowych, zdrowotnych, rodzinnych. Bywa, że ma się inną robotę na oku. Ministerstwo to nie ta bajka. Niekiedy można już mieć dość rządzenia. Znane jest zjawisko wewnętrznego wypalenia

Antykruchość

Przypadkowość, niepewność, zawirowania, chaos. Wydarzenia, zjawiska nie jasne, nieprecyzyjne. Przedsięwzięcia mętne, niewytłumaczalne, niewidzialne, nieodgadnione. Obawa. Strach. Paraliż. Jak się zachować. Jak żyć. Jak przetrwać. Kruchość. Jakiś stan rzeczy. Jakoś sklejony. Jakoś działa. Rzeczywistość podatna na turbulencje, zagrożenia, rozpad. Kruchość oznacza

Zderzenie cywilizacji

Według Samuela Huntingtona cywilizacja – to wspólna podstawa dla poszczególnych kultur etnicznych i narodowych. To wartości, normy, instytucje i sposoby myślenia, do których kolejne pokolenia danej społeczności przywiązują podstawowe znaczenie. Historia ludzkości to dzieje cywilizacji. Historię wypełniają kolejne pokolenia cywilizacji.

Top