Inflacja przyśpiesza

Od wielu lat mamy najwyższy poziom inflacji mierzonej rok do roku. Bieżący odczyt to poziom 2,9%. O tyle zmniejsza się wartość naszych pieniędzy. Zdecydowanie gorzej jest w kategorii żywność – 6,8%. W zdecydowanie wyższym stopniu inflacja odczuwana jest w budżetach rodzinnych. Gdzie się nie ruszymy, jest drożej. Sytuacja byłaby jeszcze bardziej zła, gdyby nie zamrożone ceny energii, ale to nie może trwać wiecznie. Inflacja to zjawisko bardzo niebezpieczne dla obywateli. Odbiera poczucie stabilizacji, powoduje niepewność, unicestwia możliwość planowania przyszłości. Jest natomiast wygodna dla rządzących. Jedną ręką władza może transferować środki finansowe do określonych grup wyborczych, by następnie zmniejszać realne obciążenia poprzez zjawisko utraty wartości pieniądza w czasie. Oczywiście w dłuższym okresie czasu rząd nie jest w stanie zapanować nad systemem ustawicznych rekompensat i oczekiwań społeczeństwa. Narastająca inflacja to perfidny zabójca dewastujący funkcjonowanie społeczeństwa. Nadmiar pieniądza w relacji do wydajności pracy oraz dostępności towarów i usług wywołuje negatywne zjawiska. Dlatego najwyższy czas na odpowiednie działania Banku Centralnego poprzez kreowanie właściwej polityki pieniężnej, czyli podniesienie stóp procentowych. Także najwyższy czas na opamiętanie się rządzących i zaprzestanie zwiększania skali rozdawnictwa pieniędzy. To nie jest rozumne działanie z punktu widzenia losu całego społeczeństwa i jego szans rozwojowych w przyszłości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*