Piątka za piątką

Piątka jako utrwalone w społeczeństwie znaczenie oznacza coś pozytywnego. Ocena bardzo dobra, gest przyjaźni /przybij piątkę/, wyraz uznania /jesteś na piątkę/. Ostatnio piątka albo raczej piątki oznaczają coś innego. Hasłowo ujęte programy transferów socjalnych. Dla jednych manna z nieba, dla innych populistyczne działanie zorientowane na zdobycie lub kontynuowanie władzy. Charakterystyczne, że wszystkie największe ugrupowania polityczne, stare i nowe /Wiosna/ podjęły wdzięczny dla nich temat licytacji na obietnice. Żeby to były tylko obietnice… W swoim czasie w Grecji przećwiczono wariant zdobywania władzy poprzez szalone rozdawnictwo wszystkiego wszystkim na kredyt. Skończyło się bankructwem. Płaci całe społeczeństwo. Nadmierna konsumpcja, brak środków na inwestycje, obniżenie konkurencyjności gospodarki w efekcie postępującego upaństwowienia jej kolejnych obszarów nie stwarzają szans na przyszłość. Kolejna piątka w następnym, pełnym roku jej funkcjonowania to ok. 45 mld złotych. Stwarza wielki problem dla ukierunkowanej pomocy społecznej – brak środków. Brakuje także na realizację postulatów płacowych kolejnych grup zawodowych. Piątka za piątką sprawiają wrażenie masy wolnego pieniądza budżetowego przeznaczanego na rozdawnictwo. Nie objęci tymi programami czują się poszkodowani i zgłaszają się z roszczeniami. Sytuacja bez wyjścia. Najgorzej, że siłą rzeczy coraz bardziej zaniedbane są tak ważne dla Polski sprawy, jak demografia, energetyka, ekologia /smog!/, zdrowie, edukacja czy pomoc społeczna /niepełnosprawni/. Pytanie: powszechne, szybkie i łatwe rozdawnictwo, także zamożnym, czy polityka perspektywiczna i przemyślana, ukierunkowana na rozwiązywanie konkretnych problemów? Najgorzej, że wszyscy uczestnicy gry o stanowiska polityczne licytują w podobnym stylu. Można powiedzieć: zamiast edukować społeczeństwo, ogłupiają. Tak czy inaczej: oby nie pojawiły się kolejne piątki, bo już na dzisiaj mamy przynajmniej o jedną piątkę za dużo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*