Dostępność plus

Sygnalizowany w kwietniu tego roku program nabiera kształtu. Ma służyć nie tylko niepełnosprawnym, ale także słabszym, starszym, kobietom w ciąży. Główny, ale nie jedyny cel to przezwyciężenie barier architektonicznych i transportowych. Utrudnień jest mnóstwo. Rzadko kto dbał o dostępność budynków czy transportu dla potrzebujących. Aktualnie szacuje się ich na 5 mln osób, a z uwagi na starzejące się społeczeństwo ich liczba wzrośnie. w 2023 roku osób powyżej 65 roku życia będzie już 24% /aktualnie – 16%/. Wszelkie działania są absolutnie potrzebne. Państwo musi nadrobić pokoleniowe zaniedbania. Mieszkaniówka, budynki użyteczności publicznej, transport, ulice i chodniki. Wszystko trzeba dostosować. Oczywiście stopniowo, ale nareszcie systemowo. Pieniądze mają szansę załatwić konkretne problemy. Zupełnie inne myślenie, aniżeli praktykowane dotychczasowe rozdawnictwo. Przy okazji dobrze by było zakazać wszelkich nowych inwestycji nie spełniających warunku dostępności. Im więcej przedsięwzięć będzie oddawanych do użytku “na starych zasadach”, tym mniej realny okaże się program dostępność plus. Niezależnie od wszystkiego – cieszy, że władza podejmuje wysiłek systemowy, strategiczny, ambitny.

P.S. Patrz wcześniejszy wpis: Piątka Morawieckiego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*