Uruchamianie Brexitu

Kolejny krok ku wystąpieniu z UE. Zdecydowaną większością głosów Parlament zatwierdził stanowisko rządu. Teraz sprawa trafi do Izby Lordów i w razie akceptacji procedurę Brexitu będzie można uruchomić. Nie było żadnych niespodzianek. Zwyciężyła konsekwencja i przekonanie, że wola obywateli jest dla wszystkich sił politycznych wiążąca. Ponadto przyjęto rekomendację rządu: alternatywą dla odrzucenia układu będzie wyjście z Unii bez porozumienia, a nie powrót do negocjacji. Przegłosowano także stanowisko, że dotychczasowi migranci nie mają zagwarantowanego miejsca w Wlk Brytanii.

Zwyciężyła opcja, w myśl której stanowisko obywateli wyrażone w referendum jest niepodważalne. Siły polityczne podporządkowały się ich woli. Zadaniem władzy jest takie przeprowadzenie Brexitu, by w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy kraju. Stopniowo krystalizuje się konkretyzacja wizji i głównych założeń wystąpienia z UE. Jest to bardzo ważna decyzja, która zmodyfikuje układ sił politycznych i ekonomicznych. Nie tylko relacje UE z innymi obszarami gospodarczymi, ale także wpłynie na kształt kontaktów politycznych wewnątrz samej UE. Nadchodzące wybory parlamentarne w Niemczech, Francji czy Holandii będą stanowić przesłankę do ukształtowania nowego ładu europejskiego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*