PGG

Polska Grupa Górnicza. Następczyni Kompanii Węglowej, która utraciła możliwości dalszego funkcjonowania. Powstało zatem nowe – stare przedsiębiorstwo w celu kontynuacji działalności wydobywczej. 11 kopalń i 4 zakłady Kompanii Węglowej. 32,5 tys. zatrudnionych, ok. 30 mln wydobywanego węgla rocznie. Wysokie koszty, niska wydajność pracy, różnorodne przywileje pracowników. PGG została utworzona dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw zależnych od Skarbu Państwa. Inwestorzy postanowili dokapitalizować PGG na łączną kwotę 2,4 mld zł, w tym 1,8 mld zł w gotówce. Ponadto w ramach refinansowania programu obligacji Kompanii Węglowej banki – wierzyciele wraz z Węglokoksem zadeklarowały objęcie nowych obligacji PGG na kwotę 1 mln 37 tys. zł, spłacanych w trzech transzach w latach 2019-2016.

Górnictwo w Polsce to wieloodcinkowa, „tasiemcowa” telenowela. Trwa, trwa i skończyć się nie może. Nikt jakoś nie chce lub nie potrafi porządnie załatwić sprawy. Konieczne jest zamknięcie najmniej produktywnych kopalń i znacząca redukcja zatrudnienia. Bez koncentracji na najlepszych złożach i poprawie wydajności pracy niczego się nie osiągnie. Chyba, że chcemy kontynuować politykę ustawicznego marnotrawienia środków finansowych. W im większym stopniu energetyka będzie zaangażowana w utrzymywanie sektora górniczego, tym wyższe będą ceny energii dla odbiorców oraz tym mniejsze szanse na sfinansowanie niezbędnych inwestycji w sektorze energetycznym. Wszystkie dostępne raporty wskazują na konieczność pilnego zastępowania i uzupełnienia istniejących bloków energetycznych i sieci przesyłowych. Trzeba pamiętać, że dostęp do taniej energii to podstawowy warunek konkurencyjnej gospodarki. Bez taniej energii nie zrealizujemy ani planu reindustrializacji, ani wyrwania się z pułapki średniego rozwoju /Plan Morawieckiego/. Dodatkowo jak ognia będziemy unikać poważnego zaangażowania się w sektor energii odnawialnej jako konkurencji dla węgla i opartej na węglu energetyki. O konsekwencjach dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego lepiej już nie wspominać.

Patrz poprzednie wpisy: Kompania Węglowa, Kombinacje węglowe, Polityka węglowa, Polityka energetyczna, Węgiel państwowy, Polska liderem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*