Chrzest Polski

Chrzest i narodziny państwowości polskiej. Geneza struktur państwowych w kręgu cywilizacji łacińskiej. Wielka data i namysł nad historią. Chrześcijaństwo, tradycja, kultura, wartości, normy. Grecja, Rzym, Stary i Nowy Testament. Słowianie wciągnięci w cywilizacyjne ramy Zachodu. Zdecydowanie innego niż aktualny, średniowiecznego, ale Zachodu. Trwałość podstawowych wartości zapewnia społeczeństwu tożsamość kulturową i przetrwanie w trudnych czasach. Rozbicie kulturowych fundamentów, apoteoza życia chwilą i dominacja ostentacyjnej konsumpcji to wstęp do przekształcenia się w zbiorowość bez istotnego znaczenia. Łatwo manipulowana, podążająca konsumpcyjnymi modami i zdana na markę /logo/ produktu jest wymarzonym, praktycznym modelem potulnej zbiorowości. Trud zarządzania ogranicza się do wymyślania i oferowania nowych produktów bądź usług satysfakcjonujących mentalnie zniewolonych konsumentów. Świadome swojej tradycji i korzeni społeczeństwo jest mniej skore do ulegania konsumpcyjnym modom i strategiom zorientowanym na pomnażanie potęgi ekonomicznej wybranej elity. Nie da się tak łatwo rozparcelować i omamić. Kultura, wartości, normy i świadomość przynależności do określonej cywilizacji to także efekt jakże ważnego wydarzenia sprzed 1050 lat. Niezależnie, czy ktoś jest ateistą czy wierzącym. Ciśnienie wartości, tradycji i swoistego etosu historii odciska się w każdej rodzinie. Powstaje mainstream, główny nurt, pozwalający na ochronę interesów i tożsamości w sytuacjach zagrożeń czy też polityk niosących zarzewie starć pomiędzy cywilizacjami. W dłuższym okresie czasu doprowadza także do eliminacji wadliwych struktur politycznych i ich reprezentantów. Stwarza szansę na edukację społeczeństwa i trafniejsze jego decyzje w czasach wyborów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*