Month: August 2015

Frankowe szaleństwo

Stało się. Działanie błyskawiczne. W ramach wyścigu przedwyborczego obywatele posłowie uchwalili ustawę dotyczącą pomocy zadłużonym we frankach szwajcarskich. Panowała jedna zasada: kto da więcej jak największej liczbie potencjalnych „wdzięcznych”. Według danych KNF liczba kredytów we frankach – 542,9 tys. Należy

Orędzie Prezydenta

6 sierpnia. Zwieńczenie wyborów. Zaprzysiężenie i wystąpienie Prezydenta. Zawartość – pomysł na prezydenturę. Przesłanie spinające, strategia działania oraz najważniejsze problemy do rozwiązania. W części strategicznej – przywołanie dwóch bardzo ważnych wartości. Niezłomności i wiary. One mają być gwarancją godności i

Ustawa reprywatyzacyjna

Dotyczy tzw. Dekretu Bieruta. Miała uporządkować reprywatyzację i zlikwidować /ograniczyć/ procedery wyłudzania majątku wspólnego. Ukrócała handel wierzytelnościami przez kancelarie prawne, funkcjonowanie instytucji kuratora, który „poszukuje” spadkobierców, odzyskiwanie przez byłych właścicieli /spadkobierców, handlarzy wierzytelnościami/ szkół, szpitali, ministerstw, instytucji publicznych /w tym

Imigracyjne sondaże

Eurobarometr. Międzynarodowe badania stanu świadomości. Odnotowano bardzo wyraźną tendencję. Najważniejszą sprawą nie jest bezrobocie, kryzys, zadłużenie. Najbardziej palącą kwestią jest aktualnie nasilająca się, niechciana  imigracja. Najczęściej wskazują na ten problem Niemcy i Maltańczycy /po 60%/, ale tuż za nimi są

Top