Zamazywanie tożsamości

Tolerancja. Liberalizacja. Wolność. Prawo każdego do życia swobodnego. Prawo do przemieszczania się. Przepływy siły roboczej. Podążanie za stwarzanymi możliwościami. Prawa człowieka. Wszystkie powyższe wartości znajdują swój praktyczny wyraz. Znamiennym przykładem są współczesne ruchy migracyjne. Nie spadły z nieba. Są konsekwencją polityk Zachodu. Zostały zapoczątkowane z przyczyn praktycznych, z potrzeby pozyskania taniej siły roboczej. Nikt nie zadał sobie trudu analizy kulturowych konsekwencji ruchów migracyjnych. Najważniejsza globalizacja, swoboda przepływu kapitału, świat bez celnych granic, nieograniczony popyt na wytwarzane przez zachodnie koncerny produkty i usługi. Multi – kulti to konsekwencja  pozyskania ludzi, niezbędnego czynnika produkcji. Prowadzona przez lata polityka tolerancji i wielokulturowości nie zdała jednak egzaminu. Społeczeństwa Zachodu zmieniają swoją tożsamość. Tradycyjna kultura Zachodu zostaje wypierana przez wartości i normy społeczności napływowych. Skala zmian związanych z oddziaływaniem kolejnych pokoleń migracyjnych jest ogromna. Jednocześnie następna fala chętnych do międzycywilizacyjnych przemieszczeń znacząco narasta. Elity Zachodu jakby nie postrzegają zagrożeń. Wygląda na to, że wkalkulowano ryzyka zmian demograficznych i kulturowych. Tygiel rozmaitych kultur i ich wzajemne niedostosowanie nie jest postrzegane jako bariera dla zyskownej produkcji i pomnażania materialnego bogactwa. Wszak globalizacja nie zna granic. Przepływy kapitału, dóbr, usług, ludzi – to warunek pomnażania majątków. Kulturowe rozmycie tożsamości społeczeństwa poprzez napływ obcych powoduje wewnętrzne, wzajemne spięcia. Następuje przemieszczenie głównego sporu pomiędzy grupami uprzywilejowanymi a wykluczonymi. Zacierają się dotychczasowe, tradycyjne antynomie i sprzeczności. Powstaje nowy antagonizm pomiędzy kulturami i społecznościami. Migranci, cudzoziemcy, elementy napływowe kontra społeczności tradycyjne. Przemieszczanie się to szansa na zamazywanie konturów, przerwanie tradycyjnych więzi, możliwość stosowania nowych narzędzi skutecznego oddziaływania na wymieszane, skonfliktowane i zastraszone społeczeństwo. Zamazywanie tożsamości poprzez politykę masowej migracji to może być strategia współczesnego, globalnego kapitału i reprezentatywnej dla niego polityki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*