Month: April 2015

Przyrost długu

Ukazały się dane za 2014r. Jest, jak przewidywano. Środki „pozyskane” z OFE w znacznej części zostały przejedzone /roztrwonione/. Jak podaje Ministerstwo Finansów zadłużenie na koniec 2014r w porównaniu do sytuacji z grudnia 2013r zmniejszyło się o 55,5 mld zł. Ale

Rynek idei

Miejsce, w którym formułowane pomysły, koncepcje, programy stykają się z jej odbiorcami. Ktoś wytwarza idee, ktoś je aprobuje i przyswaja. Rynek idei może być wolny, całkowicie niezależny, lub też w rozmaity sposób regulowany. Wydaje się, że współcześnie można mówić o

Top