Monthly Archives: February 2015

Płacowe różnice

Analiza porównawcza w Europie. Dane EUROSTATU. Przedstawiają sytuację w zakresie kosztów osobowych w poszczególnych działach gospodarki. Wybierzmy dwa działy: górnictwo oraz działalność naukową, techniczną i profesjonalną /ntp/. Obliczeń dokonano w tys. euro na pracownika. Najważniejsze są proporcje. Odzwierciedlają stan innowacyjności

Posted in Uncategorized

Iluzje polityczne

Rozbudzają nieuzasadnione nadzieje. Polegają na rozsiewaniu złudzeń i mrzonek. Charakteryzują się przedstawianiem życzeń zamiast rzeczywistości. Stwarzają wrażenie, że jest inaczej niż faktycznie jest. Prezentują pomysły nierealistyczne połączone z  nieterminowym bądź nieudolnym realizowaniem projektów. Niektóre przykłady? Polskie łupki. Opowieści były rozliczne.

Posted in Uncategorized

Birdman

Rozdwojenie osobowości. Dwa sposoby życia. Dwie wizje drogi zawodowej. Walka z samym sobą i rzeczywistością. Dwa osobniki w jednej materii. Aktualny – nieco sponiewierany upływem czasu, z niedosytem aprobaty dla swoich dokonań. Pragnący zerwać z przyklejonym wizerunkiem. Ambitny teatr jako

Posted in Uncategorized

Między nami

Między nami dobrze jest. Obiekt rozpoznawany: współczesna Polska. Ludzie, obywatele. Wielopokoleniowa rodzina. Różne światy. Odkrywana i określana rzeczywistość. Oczami, umysłem, temperamentem nowego pokolenia. Nowe czasy. Teraźniejsze bycie. Inne, niż wczoraj. Odmienne obrazy, narracje, rozumienia, interpretacje. To, co niedawno było standardem,

Posted in Uncategorized