PLANETTE+DOC FILM FESTIVAL

Poza głównym nurtem interpretacji świata. Odmienne spojrzenia od oficjalnej karmy ideologicznej i propagandowej. Dokumenty. Nisze. Zakątki. Alternatywy. Antypody. Różne punkty widzenia. Odmienności, przekształcenia i innowacje kulturowe oraz społeczno-obyczajowe. Rozrywka poza głównym nurtem. Dyktaty możnych tego świata. Dyktatury polityczne i gospodarcze. Władza. Decyzje i ich konsekwencje. Kryzysy finansowe. Dominacje długu i chciwości. Konflikty. Bezrobocie. Głód. Post kolonializm w wydaniu XXI wieku. Protesty. Bunty. Rewolucje. Ruchy oburzonych. Zagrożenia. Żywność modyfikowana. Energia nuklearna. Ocieplenie klimatu. Urbanizacja. Życie wielkich miast. Skażenie środowiska naturalnego i jego rabunkowa eksploatacja. Nierozwiązane i na gruncie współczesności nierozwiązywalne problemy. Przesłanki kresu istnienia ludzkości.

Dokumenty. Wydarzenia. Odsłony bezpośrednio niewidzialnego. Refleksje. Zmuszanie do myślenia. Pobudzanie zbiorowej wyobraźni i budowanie społecznej świadomości. Próba narracji świata, jego problemów i zagrożeń. W skali ogólnej i cząstkowej, niekiedy z perspektywy zagrody. Zdarzenia i procesy w trakcie ich powstawania i kształtowania. Na naszych oczach. Spojrzenie za kulisy decyzji i wydarzeń. Na wielkie interesy nie mające na celu jakiegokolwiek dobra społecznego. Mamy szansę na własną ocenę. Krytykę. Sprzeciw. Na podwyższenie stanu indywidualnej i zbiorowej świadomości. Czy wynika z tego cokolwiek praktycznego? Poza poczuciem absorpcji nowych informacji i ocen modyfikujących stan wiedzy i własny światopogląd? Z pozoru nic nie wynika. Wisła jak płynęła, tak płynie. Koń jaki jest, każdy widzi. Czy cokolwiek może wynikać z absorpcji wiedzy i reinterpretacji rzeczywistości? Z odkrywania prawdy? Z wdzierania się za zamknięte i zaryglowane drzwi współczesności? Może. Po przekroczeniu punktu krytycznego zbiorowego impulsu zmiany. Niekiedy niewiele nawet trzeba zrobić. Bez społecznej aprobaty bądź neutralności rzeczywistość, jej wiodące instytucje rozsypują się jak domek z kart. Zaistnienie woli zbiorowej jest jednak koniecznym zaczynem, praprzyczyną nowego ładu. Tak odczytuję X już edycję światowego przeglądu filmów dokumentalnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Blue Captcha Image Refresh

*